Menu

Wmo-adviesraad Gemeente Epe

De Wmo-adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de ontwikkeling en uitvoering van beleid betreffende WMO, participatiewet en de wet op de Jeugdzorg. Dat doet de adviesraad niet op eigen houtje, maar betrekt hierbij organisaties en burgers.

De Wmo-adviesraad is er voor alle inwoners van de gemeente Epe en is als stichting onafhankelijk.  Inspraak, advies en belangenbehartiging, het signaleren van knelpunten en het kritisch volgen van het gemeentebestuur zijn belangrijke taken van de adviesraad. Het uitgangspunt daarbij is: De burger staat centraal!

 

Vergadering bijwonen?

De WMO-adviesraad vergadert eens per maand

Plaats: de Flexkamer, KULTURHUS, Stationsstraat 25, Epe
Tijd:     19.30 -22.00 uur (vanaf 20.00 uur openbaar)

 

Klankbordgroep

U blijft van harte welkom tijdens het openbare gedeelte van onze vergadering. Daarnaast wil de Wmo-adviesraad op een andere manier met ervaringsdeskundigen in contact komen. Daarvoor worden momenteel zowel cliënten, professionals en vrijwilligers benaderd. Aan hen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroepen vragen wij zo nu en dan naar hun mening over de uitvoering van de Wmo en de jeugdwet. Bijvoorbeeld over het vervoer, huishoudelijke hulp of gebruik van hulpmiddelen.

Wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep of meer weten over het werk van de Wmo-adviesraad, neem dan contact met ons op.

Over Wmo-raden

Agenda

  • 10-06-2020 - 19:30 - 22:00Vergadering woensdag 9 december | Kulturhus – Stationsstraat 25, Epe
  • 13-04-2020 - 19:30 - 22:00Vergadering maandag 12 november | Kulturhus – Stationsstraat 25, Epe

Visie

De Wmo-adviesraad Epe is in 2008 geïnstalleerd door het college van Burgemeester en Wethouders. De belangrijkste taak is het dagelijks bestuur van de gemeente Epe gevraagd en ongevraagd te adviseren over nieuw sociaal beleid.

Sociaal beleid dat voorkomt uit de Wmo, Participatiewet of wet op de Jeugdzorg. De adviesraad is onafhankelijk en heeft sinds 1 januari 2012 de stichtingsvorm.

Lees meer
© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson