Menu

Adviesraad

De WMO Adviesraad van de Gemeente Epe bestaat uit maatschappelijk betrokken inwoners van Epe. Veelal met een arbeidsverleden in de ouderenzorg, de jeugdzorg of het handhaven van orde en regels. Samen stellen zij zich ten doel om het college van B&W gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over onderwerpen inzake de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg.

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson