Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

Informatieavond PGB-houders op 28 maart

De Wmo-adviesraad Epe organiseert samen met Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), een bijeenkomst voor huidige en toekomstige houders van een pgb in de gemeente Epe. Dit is op 28 maart 2017 in het Kulturhus in Epe. Aanvang: 19:15 uur

Mensen met een pgb kopen zelf de benodigde zorg in. Het doel is van deze doelgroep te horen hoe zij het nieuwe zorgstelsel ervaart. Hoe gaat het met de ondersteuning aan huis vanuit de Wmo? Hoe gaat het met de jeugdhulp, verpleging en verzorging aan huis in relatie tot de keus voor zorg in natura of een pgb?

0317 – persbericht avond voor pgb-houders

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson