Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

Advies: Transformatie agenda MO en BW

De Wmo adviesraad Epe heeft kennis genomen van de transformatieagenda MO en BW 2016-2020. De adviesraad staat positief ten opzichte van deze inhoudelijk goed onderbouwde nota. Wij onderschrijven de visie die hierin wordt verwoord, waarvan het rapport Dannenberg het uitgangspunt is.

De agenda straalt een hoog ambitieniveau uit. De adviesraad vraagt zich wel af of de ambitie in deze korte tijd niet te hoog gegrepen is en wil een aantal punten aangeven die extra aandacht vragen

advies MO en BW (3)

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson