Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

Politiek debat over het sociaal domein

Op dinsdagavond 6 maart organiseert de WMO Adviesraad Epe een politiek debat onder het motto:

 

Kent de (zelf)redzaamheid van de burgers grenzen?

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. kunnen de politieke partijen, die in de gemeente Epe meedoen aan de verkiezingen, zich presenteren aan de burgers van de gemeente. Het debat zal gaan over de zorg, de jeugdopvang en het meedoen aan de samenleving van mensen met een arbeidshandicap. Juist taken die in 2015 aan de gemeenten zijn toebedeeld en waarvoor het College verantwoordelijkheid draagt.

 

Prikkelende stellingen

Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen zullen raadsleden van de politieke partijen de burgers van de gemeente Epe eerst helderheid geven over de standpunten van de partijen op deze terreinen. Daarna volgt debat. De burgerij van Epe wordt niet vergeten. Na de politieke partijen is het hun beurt. Zij worden in de gelegenheid gesteld de politici aan de tand te voelen over deze onderwerpen. Dit belooft een aardig debat te worden.

Vrijwel alle politieke partijen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Ook de partijen die nu politiek verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein.  Burgemeester Hans van der Hoeve zal het startschot geven. De voorzittershamer is die avond in goede handen bij Henk Beltman, in het dagelijks leven projectleider bij Zorgbelang Gelderland en specialist op deze drie beleidsterreinen.

 

Plaats en tijd

Waar: Rijksscholengemeenschap EPE (RSG) – Schotweg Epe
Tijd:   Inloop 19:00 uur. Het debat begint om 19:30 uur.

 

 

 

 

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson