Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

Informatieavond over het PGB

Op 28 maart jl. organiseerden wij een informatieavond voor mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Margot Bos van Per Saldo hadden wij uitgenodigd voor een presentatie. Deze was zeer informatief. Per Saldo is een belangenvereniging van mensen met een PGB. U leest het goed, het betreft hier dus een club van ervaringsdeskundigen! Mensen die veel kennis hebben opgedaan en dat met u willen delen.

Margot legde de aanwezigen heel duidelijk uit wat de wettelijke kaders zijn rondom deze regeling. Hoe een gemeente dient te handelen en wat de mogelijkheden zijn.

 

Wanneer een PGB?

Vaak wordt een PGB aangevraagd omdat de aangeboden hulp niet voldoet. Iemand die hulp nodig heeft bij het opstaan en aankleden wil bijvoorbeeld buitenshuis werken en moet hierdoor al voor 6.00 uur ’s morgens aangekleed zijn. Dan zouden deze werkzaamheden onder de nachtdienst van de Thuiszorg vallen, maar dit valt niet onder het takenpakket van iemand die een nachtdienst draait.

En zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden. Vaak wordt een aanvraag voor PGB gedaan vanuit een lastige situatie waar iemand het al zwaar heeft. Het is daarbij ook heel belangrijk dat een keukentafelgesprek goed voorbereid wordt. Dat is namelijk het moment dat de afweging moet worden gemaakt of iemand in aanmerking komt voor hulp en zo ja, welke hulp.

 

Keukentafelgesprek

Het gebruik van cliëntondersteuning is hier in de gemeente nog heel summier toegepast. Wellicht is het overzicht wat Margot Bos tijdens haar presentatie gebruikte handig ter ondersteuning. In het schema staat stapsgewijs aangegeven welke vragen iemand zichzelf moet stellen. Dezelfde vragen zullen immers tijdens het keukentafelgesprek worden gesteld en het is goed hierover van te voren te hebben nagedacht.

Kortom, zeer informatief. Jammer alleen dat van de ruim 100 persoonlijk uitgenodigde PGB houders slechts een zeer klein gedeelte hiervan op deze avond aanwezig was. Er waren rond de 10 PGB houders. Zou je hieruit kunnen afleiden dat  in de gemeente Epe alles naar tevredenheid verloopt?

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson