Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

Van WMO adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein

Geachte lezers,

De mensen die onze website regelmatig bezoeken hebben zeker gedacht
dat we onze website vergeten zijn. Dit omdat het vooral oud nieuws was wat er op stond.

En dat klopt ook. Maar dat had een reden.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er nogal wat veranderingen zijn doorgevoerd vanuit de overheid en gemeenten.
Voorheen konden we ons beperken tot het adviseren van het College van B&W op het gebied van de Jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf nu is daar ook de participatiewet bijgekomen. Eigenlijk zijn we nu een adviesraad voor het gehele sociale domein.

Om de uitbreiding van taken goed te kunnen uitvoeren hebben we ons terdege willen voorbereiden op wat er van ons wordt verwacht. Dat betekende onder andere dat er ook wat mensen bij moesten. Gelukkig is dat gelukt, er zijn drie nieuwe leden die onze raad komen versterken en daar zijn we heel blij mee!

Wij gaan er voor zorgen dat de website weer goed leesbaar is en dat u op die manier goed op de hoogte kan zijn van wat wij voor de gemeenschap kunnen betekenen.
Hartelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Epe,

Tineke Broer, secretaris

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson