Menu

Nieuws Terug naar het nieuwsoverzicht

WMO Adviesraad Epe zoekt versterking

De WMO  adviesraad bestaat momenteel uit 9 personen. Binnenkort nemen 2 leden afscheid. Om de taken goed te kunnen blijven doen is er uitbreiding nodig.

De WMO adviesraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) Burgemeester en wethouders op het gebied van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Dienstverlening (WMO) en de Jeugdwet.

Vind u het leuk of interessant om betrokken te worden bij onderwerpen zoals aangepast vervoer, tevredenheid van burgers over de hulp of hulpmiddelen, de toegankelijkheid van ruimtes voor burgers met een beperking? Heeft u affiniteit met zorg, hulpverlening en/ of wellicht een bestuurlijke achtergrond? Bent u in de gelegenheid om enkele uren in de week te besteden aan het werk dat lid zijn van de WMO adviesraad met zich meebrengt? Dan willen de WMO adviesraad graag met u in contact komen.

U kunt een bericht doen via het mailadres: info@wmoadviesraadepe.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.wmoadviesraadepe.nl en/of contact opnemen met onze secretaris mw. T. Broer, tel. 612340

© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson